Разточвана погача Печат
rolled_bread

Тази рецепта ще намерите в Eva Toneva Magazine 17/2020: https://payhip.com/b/Lk51