Сироп от рози Печат
Rose syrup

Roses

Тази рецепта ще намерите в моята електронна трети брой на моето електронно списание Eva Toneva Magazine 3/2018: https://payhip.com/b/xp4l
This recipe can be found in Eva Toneva Magazine 3/2018: https://payhip.com/b/xp4l

Rose syrup1